Rol van de ouders

Ouders/verzorgers zijn bij de therapie aanwezig en zijn observerend betrokken bij de behandeling. De kwaliteit van leven van kinderen kan minder worden door hun motorische problemen waardoor ze veel minder dan andere kinderen een goed gevoel over zichzelf hebben. Ze kunnen dan ook onzeker, teruggetrokken of druk zijn.

De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken.

Bij het schoolgaande kind zal de therapeut tijdens de therapie naar de ervaringen van het kind vragen en hij zal vertellen wat hij heeft gezien. Want hoe het kind zich beweegt en hoe hij/zij meedoet met een spel kan veel informatie opleveren. Door het te bespreken worden eventuele problemen erkend en kan er gezocht worden naar oplossingen. Bij volgende activiteiten kan het kind oefenen met nieuw gedrag of met nieuwe vaardigheden. Kinderfysiotherapie is zodoende gericht op de mogelijkheden, de beperkingen en de behoeften van het kind.

Ouders leren hierbij zien wat er leeft in hun kind zodat ze een helder beeld kunnen vormen van de gedachten en gevoelens van hun kind in zijn handelen. Hierdoor word je als ouder bewust wat je kunt doen en kunt betekenen voor je kind.

Ervaar op welke manier het kind weer betekenis en vreugde ervaart in zijn doen, denken en voelen.

Een goede samenwerking met ouders is essentieel.

Aanmelden

wilt u een oriënterend gesprek of direct aanmelden?

Maak een afspraak

Volg ons op Facebook