Logopedie

Bewegen is belangrijk bij het leren van taal en vice versa. Zo wordt de benaming van een object eerder beschikbaar als een kind het object gemanipuleerd heeft. En wanneer een talige representatie voor een object is ontwikkeld, geeft deze makkelijker toegang tot actie of manipulatie van het object. Kinderen leren begrippen als onder, boven, voor, achter, links en rechts alleen door zich deze begrippen bewegend eigen te maken. Taal wordt ook wel de “drager van het handelen” genoemd, oftewel: taal kan gezien worden als het resultaat van interne processen waarbij het lichaam het uitvoerende orgaan is.

Ontwikkeling op motorisch gebied geeft het kind de mogelijkheid de wereld te verkennen, waarmee het kind in staat wordt gesteld die vaardigheden te verwerven, te beoefenen en te verfijnen die het nodig heeft om communicatie en taal te ontwikkelen. Het jonge kind verwerft nieuwe motorische vaardigheden die het lichaam anders laten bewegen, waardoor het kind een actievere rol kan gaan nemen bij het aangaan van sociale contacten (voorbeeld: als een kind leert kruipen, kan het zichzelf naar objecten, maar ook andere personen toe bewegen).

Kortom: motorische ontwikkeling en taalontwikkeling gaan hand in hand.

Wij merkten dat veel kinderen die bij ons in behandeling zijn, ook baat hebben/kunnen hebben bij logopedie. Hoe fijn is het als we daarin samen kunnen optrekken!? Goede paramedische zorg, georganiseerd op een plek. Zo krijgt onze praktijk een multidisciplinair karakter en zijn onze behandelingen meer dan de som der delen!