Wat is kinderfysiotherapie?

Naast de algemeen fysiotherapeut zijn er ook meerdere verbijzonderingen binnen de fysiotherapie aanwezig. Eén daarvan is de specialisatie tot kinderfysiotherapeut, gericht op kinderen/ jongeren van 0 tot 18 jaar.

Het werk dat de kinderfysiotherapeut verricht is divers. De kinderfysiotherapeut wijkt van de algemeen fysiotherapeut af door zijn karakteristieke kennis en bijzondere ervaring van kindgerelateerde aandoeningen en de invloed daarvan op het bewegend handelen of op groei en ontwikkeling. Het leren van kennis en vaardigheden, dus ook motorische vaardigheden ontwikkelen zich in de verschillende leeftijdsfasen van het kind op een andere manier.

Motorische stoornissen gaan daarbij regelmatig gepaard met cognitieve of leerproblemen, stoornissen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of met gedragsstoornissen. De therapeut heeft niet alleen kennis van de fysiologische en motorische ontwikkeling van het opgroeiende kind of de jeugdige, maar ook beschikt hij over specifieke kennis van de ontwikkelingskinesiologie, de ontwikkelingspsychologie en pedagogie.

Een op de leeftijd afgestemde manier van communiceren is daarbij van uitgesproken belang. Kinderen (en wellicht niet uitsluitend kinderen!) leren vooral spelenderwijs en als ze iets aardig, aantrekkelijk of prettig vinden. Hierbij mag het kind ontdekkend leren en heeft voldoende exploratiemogelijkheden waarin het zich veilig voelt om ook fouten te mogen maken. De praktijk en het behandelproces zijn hierop ingericht en de behandeling zal vrijwel altijd een voldoening voor het kind zijn. Zo beschikt de kinderfysiotherapeut over een kindvriendelijke attitude, die past bij de belevingswereld van het kind of de jeugdige.

Ook betrekt hij op een adequate manier de ouders en verzorgers bij de behandeling zodanig dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. Daarnaast vraagt de behandeling van jonge kinderen en jeugdigen met gezondheidsproblemen specifieke technische capaciteiten. Hiertoe wordt procesmatig gekeken naar het bewegen, het handelen en de gevolgen daarvan voor het kinderlijk functioneren en welzijn.

De kinderfysiotherapeut is in staat om een vakkundig inzicht te geven over de problematiek van het bewegend handelen van het kind (diagnostisch proces ). Hij richt zich ook op een diepgaande formulering van het behandelplan. Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek efficiënt en doeltreffend aan te pakken (behandelproces) door zijn inzicht in motorisch leren. Afsluitend evalueert hij het proces en de behaalde resultaten. Zo biedt de kinderfysiotherapeut een bevestigende en opbouwende bijdrage aan het fysiek, verstandelijk en sociaal-emotioneel functioneren van kinderen.