Vergoedingen

In het huidige zorgstelsel is de basisverzekering voor iedereen verplicht en de inhoud ervan is bij alle zorgverzekeraars identiek. Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders. Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:

Maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar bij niet chronische aandoeningen. Alle behandelingen bij chronische aandoeningen (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen)

In de aanvullende verzekering (niet iedereen is aanvullend verzekerd) is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed. U kunt dit ten eerste nazien in uw polis of ten tweede kunt u voor meer informatie over de vergoedingen van zorgverzekeraars terecht bij Fysiotherapievergoeding.nl

Tarieven

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten en declareren rechtstreeks aan de voor hun geldende tarieven tenzij anders aangegeven. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten of kunnen afsluiten, dan krijgt u van ons een rekening en gelden bij ons de volgende tarieven:

Fysiotherapie

Reguliere zitting
€ 31,00
Screening
€ 15,00
Intake en onderzoek na screening
€ 31,00
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 44,00
Lange zitting
€ 44,00
Eénmalig fysiotherapeutisch consult
€ 55,00
Toeslag aan huis
€ 15,00

Kinderfysiotherapie

Reguliere zitting
€ 45,00
Toeslag aan huis
€ 15,00
Eenmalig kinderfys. rapport
€ 45,00

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt,wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Alle afspraken die minder dan 24 uur voor de behandeling worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

Indien betaling binnen de gestelde termijn van de 1e herinnering uitblijft, zal een 2e en laatste herinnering hierop volgen. De administratieve kosten voor deze 2e herinnering komen volledig voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Indien de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger na de 2e herinnering wederom in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.