Bewegen is belangrijk!

In het ontwikkelingsproces van kind naar volwassenheid, zijn motoriek en bewegen belangrijke peilers, waarbij elk kind zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo ontwikkelt. Ze hebben plezier in bewegen en bewegen vanuit zichzelf de hele dag. Door veel en gevarieerd te bewegen, in het bijzonder tijdens hun spel, ontwikkelen ze hun zintuigen, motorische vaardigheden, leerstrategieën en bijbehorende gevoelens. Door te bewegen, te spelen, te handelen is het kind beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien en leert het zijn omgeving en zichzelf kennen. Een kind dat zich lichamelijk goed ontwikkelt en zich makkelijk beweegt, bouwt een positief zelfbeeld en een actieve leefstijl op zodat het zich prettig voelt tussen leeftijdsgenootjes op school, de sportvereniging en thuis.

Bij een aantal kinderen verloopt de motorische ontwikkeling echter anders dan bij leeftijdsgenootjes. Dit kan door een aangeboren aandoening, door een ongeval of ziekte, door omgevingsfactoren, als onderdeel van bredere ontwikkelingsproblematiek of een zwakke sensorische informatieverwerking. Hierdoor kunnen ze te weinig of verkeerde motorische ervaringen opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven.

Het is daarom een vereiste voor de kwaliteit van leven van het jonge kind om vroeg te merken of het in zijn bewegingsontwikkeling wordt geremd.