Geen wachtlijst

Wij hebben voor zowel logopedie als kinderfysiotherapie momenteel geen wachtlijst! We kunnen de behandeling dus snel starten!


Zintuigelijke informatieverwerking

U kunt bij KFCT ook terecht voor al uw vragen rondom de zintuigelijke informatieverwerking van uw kind. Mocht therapie geïndiceerd zijn, dan is KFCT uw aangewezen zorgverlener!